T.C Vatandaşı Öğrenciler

İncelemek için lütfen aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayınız.

 

TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri ve Kayıt İçin Gerekli Belgeler

KSTU’ya kayıt yaptırma hakkını elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle direkt olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurarak veya KSTU Online Kayıt Sistemi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • İlgili yıla ait ÖSYM sonuç belgesinin internet çıktısı
 • Lise diplomasının aslı veya çıkış belgesinin aslı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 8 adet vesikalık fotoğraf
 • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi) (2000 ve öncesi doğumlular için).
 • Akademik yıla ait eğitim harcının tümünün Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C  ) ve 2 adet fotokopisi ( Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)
 • ÖNEMLİ NOT: Akciğer grafisinin görüntü hali veya CD'lenmiş hali değil; doktor tarafından yorumlanmış kağıt rapor hali yeterlidir.
 • ÖNEMLİ NOT 2: Sağlık raporunda kurul raporu talep edilmemektedir.

Not: ​​

 • Lise diploması hazırlanmamış ise öğrencinin lise çıkış belgesi’nin aslı ve 6 adet fotokopisi kabul edilecektir.
 • Fotokopilerde noter tasdiki gerekmemektedir.

** KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER GRAFİSİ, HIV, HEPATIT B, HEPATIT C tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu’nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

Muhaceret İşlemleri için öğrencilerin ülkeye pasaport ile giriş yapması gerekmektedir. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, Üniversiteden alacakları ‘Öğrenci Belgesi’ ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler.

TC Uyruklu Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları

TC Uyruklu Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti [TC] uyruklu öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde aşağıdaki koşulları sağlayarak Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne kabul edilirler.

 • Dört yıllık programlar ve iki yıllık programlar için TC. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavları sonucunda dört yıllık programlar ile iki yıllık programlara yerleştirilmiş olmak.
 • ÖSYM tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavında baraj puanını geçen öğrenciler belirlenen kontenjanlar çerçevesinde özel yetenek gerektiren programlar için yapılan sınavlarda başarılı olarak ön kayıt ile kayıt hakkı elde etmiş olmak.

Ek Yerleştirme:

Herhangi bir programa yerleşemeyen öğrenciler ek yerleştirme ile tekrar başvuru yapma hakkına sahiptirler. Ek Yerleştirme sonuçları, başvuru tarihleri ve koşulları ÖSYM tarafından açıklanır ve duyurulur.

TC – KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları

TC – KKTC uyruklu ve liseyi Türkiye’de bitiren öğrenciler Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya KSTU Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler TC uyruklu, KSTU Giriş ve Burs Sınavı ile yerleşen öğrenciler KKTC uyruklu öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim ücretini öderler.

Liseyi KKTC’de tamamlayan T.C Uyruklu Öğrenciler

TC uyruklu olup liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan öğrenciler, KSTU Burs ve Yerleştirme Sınavı’na göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler.

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrenciler’in Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden T.C Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. TC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.tr Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan aşağıdaki belgelerle üniversitemize ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan lise diploması denklik belgesi
Lise diplomanızın aslı
Nüfus cüzdanı fotokopisi
8 adet vesikalık resim

Muhaceret İşlemleri

KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları gerekmektedir. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir.

KKTC mevzuatına göre TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV ve HCV  tetkiklerini içerir sağlık raporları KKTC makamları tarafından kabul edilmektedir. KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin KKTC’deki  sağlık hizmetlerinden yararlanmak üzere KKTC Sağlık Bakanlığı’nın zorunlu sağlık sigortasını almaları gerekmektedir. Sigorta ücreti asgari ücretin %10’u kadardır.  2016-2017 akademik yılı  için bu  miktar 183,40  TL dir.  Bu miktar, 2017 yılı için bilahare belirlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’de görevlendirilen kamu görevlilerinin çocukları bu uygulamadan muaftırlar. TC Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki öğrencilerin de KKTC Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sağlık Hizmetleri Protokolü’nün 7.9 maddesi uyarınca, zorunlu sağlık sigorta ücreti olan asgari ücretin %10’u kadar meblağı KKTC Sağlık Bakanlığının KKTC Sağlık Fonu hesabına yatırması gerekmektedir.

Muhaceret İzni almak için aşağıdaki belgelerin tamamlanması ve bu belgeler ile  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvuru yapmanız gerekmektedir.  Muhaceret İşlemleri Üniversite tarafından toplu olarak yapılacaktır.

 • Pasaport fotokopisi
 • Sağlık raporu  (kayıt esnasında vermiş olduğunuz rapor)
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrenci İzni harç makbuzu (Vergi dairesine yatırılması gereken ücret)
 • İkamet ettiği konutun tapusunun, satış sözleşmesinin veya kira sözleşmesinin fotokopisi. Yurtta ikamet ediliyorsa yurtta kaldığına dair yurdun bağlı bulunduğu üniversite veya kurumdan alınacak resmi yazı.
 • 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası uyarınca yatırılması gereken prim ödeneğinin yatırıldığına ilişkin makbuz.
 • KKTC’ye giriş çıkışlarını gösteren belge ( Şahsen KKTC Polis Müdürlüğü’nden alınacak)
 • Bir adet vesikalık fotoğraf

Özel Öğrenci Kabulü

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya ünvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

Dikey Geçiş

Yatay Geçiş