KKTC Vatandaşı Öğrenciler

İncelemek için lütfen aşağıdaki başlıkların üzerine tıklayınız.

 

KSTU Giriş Sınavına Göre Öğrencilerin Kayıtları

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin dört yıllık ve iki yıllık programlarına öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilmeleri KSTU Giriş Sınavı ile yapılmaktadır. Sınav tarihleri web sitemizden ilan edilecektir.

Kayıt sırasında gerekli belgeler:

  • Kimlik Kartı Fotokopisi,
  • Lise Diploması’nın aslı veya Çıkış Belgesi’nin aslı,
  • 8 adet vesikalık fotoğraf,
  • Eğitim ücretinin yatırıldığına dair dekont

Liseyi Türkiye’de Tamamlayan KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi Türkiye’de tamamlayan KKTC vatandaşlığı bulunan öğrenciler Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne, Kıbrıslı öğrenci alım koşullarına göre kayıt yaptırabilme hakkına sahip oldular.

KKTC vatandaşlığı bulunan öğrenciler ÖSYM Merkezi yerleştirme sistemi dışında, Kıbrıs vatandaşı öğrencilerin yerleştirme koşullarına uygun olarak doğrudan kayıt yaptırabilecekler. Konu ile ilgili detaylı Öğrenci İşleri Ofisinden alabilirsiniz.

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrencilerin KSTU’da kayıt işlemlerine başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesi: http://www.mebnet.net

GCE Sınav Sonuçlarına Göre Kayıt İşlemleri

KSTU’nun tüm programlarına, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, GCE A level, GCE AS level ve IGCSE-GCSE O level sınavları ile de öğrenci kabul edilmektedir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Meslek Lisesi Mezunları Kayıt İşlemleri

KKTC Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilere uygulanan Sınavsız Geçiş hakkı ile Üniversitenin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık ön lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Bu programlara başvurular KSTU Giriş Sınavı Sistemi ile kabul edilecektir. Başvurular Sınav Kılavuzu ile birlikte verilen Meslek Lisesi Mezunları Ön Lisans Programlarına Sınavsız Yerleştirilme Başvuru ve Tercih Bildirim Formu ile yapılmaktadır. Bu formda hangi Meslek Lisesi Bölümü mezunlarının hangi ön lisans programlarına sınavsız girebileceği belirtilmiştir.

Her aday, mezuniyet bölümüne uygun olarak, formda belirtilen ön lisans programlarından sadece bir tanesine başvurabilir. Programlara kabul edilen adayların ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

Meslek Lisesi Mezunları Kayıt İşlemleri

KKTC Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilere uygulanan Sınavsız Geçiş hakkı ile Üniversitenin belirlediği kontenjanlar çerçevesinde iki yıllık ön lisans programlarına öğrenci kabul edilmektedir. Bu programlara başvurular KSTU Giriş Sınavı Sistemi ile kabul edilecektir. Başvurular Sınav Kılavuzu ile birlikte verilen Meslek Lisesi Mezunları Ön Lisans Programlarına Sınavsız Yerleştirilme Başvuru ve Tercih Bildirim Formu ile yapılmaktadır. Bu formda hangi Meslek Lisesi Bölümü mezunlarının hangi ön lisans programlarına sınavsız girebileceği belirtilmiştir.

Her aday, mezuniyet bölümüne uygun olarak, formda belirtilen ön lisans programlarından sadece bir tanesine başvurabilir. Programlara kabul edilen adayların ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar kayıtlarını yaptırmayanların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

İngilizce Bölümler

Üniversitemizin İngilizce bölümlerine yeni kayıt yaptıran ve İngilizce Yeterlilik Sınavından muafiyeti alamayan öğrenciler belirlenen tarihlerde İngilizce Yeterlililik Sınavına girmek zorundadırlar. Sınavda başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Okulu’nda belirlenen tarihlerde derslere başlarlar. Sınavda başarılı olan öğrencileri ise yine belirlenen tarihlerde ders kayıtlarını yaparlar.

Özel Öğrenci Kabulü

Üniversitedeki programlardan herhangi birine kayıtlı olmayan ve kendisine sadece bazı derslere katılabilme izni verilen kişiler ”özel öğrenci” (special student) statüsünde kaydedilirler. Bu statüdeki bir öğrenciye diploma veya ünvan verilemez. Ancak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve aldığı dersler ile bu derslerdeki başarısını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilmek isteyenlerin başvuruları, ilgili Bölüm Başkanı tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Özel öğrenci olarak başvuranlardan en az lise diploması aranır.

İletişim Bilgileri

Daha fazla bilgi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

Dikey Geçiş

Üniversitemiz henüz dikey geçiş sistemine dahil değildir.

Yatay Geçiş

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nin 4 Yıllık Lisans veya 2 Yıllık Ön Lisans Programlarına geçiş için kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Kurumlararası Yatay Geçişler

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğrenim Kuruluna en az bir dönem devam etmiş (Hazırlık Okulu hariç) bir öğrenci KSTU’ya Yatay Geçiş için başvuru yapabilir.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya Hazır Formlar sayfasından temin edilebilir.)
  • Lise Diploma fotokopisi
  • Not Dökümü Belgesi (Transkript)
  • Ders içerikleri

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

İlgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler “muafiyet verilen dersler” olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde Hazırlık Okulu hariç, en az bir dönem öğrenim görmüş öğrencilere Üniversitedeki öğrenim süreleri boyunca bir defaya mahsus olmak üzere bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde bölüm değiştirme olanağı verilebilir.
Bu müracatlar ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra Fakülte Kurulu veya Yüksek Okul Kurulu tarafından kesin karara bağlanır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

  • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya Hazır Formlar sayfasından temin edilebilir)

Değerlendirme ve Sonuçlandırma

İlgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler “muafiyet verilen dersler” olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.